Sportovní setkání se ŠkoFitem 2024

Odborné přednášky 2023

Den pro muže 2023

Fotbalový turnaj oblastí Škoda Auto 2023

Teribear 2023

Den zdraví pro ženy 2023

Teambuilding 2023

Den zdraví pro ženy 2022

Teambuilding 2021

Návštěva spolku Equilibro

Den zdraví 2021

Ukliďme Česko

ŠKOFIT Indie