Den zdraví

Vážení Škofiťáci,

Nadační fond ŠKODA AUTO připravil Den zdraví, který se bude konat 30. 6. 2021 od 11:00 do 17:00 u OC Bondy a ŠKOFIT tam bude také.

Můžete se zúčastnit lékařského vyšetření, odborných konzultací a soutěží. Také se můžete dozvědět zajímavé informace o prevenci, rizicích a jak jim předcházet. 

Ve ŠKOFIT stánku odhalte svou kondici.

Přijďte se dozvědět zajímavé informace, nechat se vyšetřit nebo si zasoutěžit i se svými dětmi!