Název projektu

Praktické kurzy pro děti a dospělé s mentálním postižením

Název organizace

SPMP ČR pobočný spolek Mladá Boleslav
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav
https://www.spmpcr.cz/

Popis projektu

Projekt navazuje na dlouholetou tradici konání kurzů pro lidi s mentálním postižením. Členové našeho pobočného spolku každoročně dostávají nabídku kurzů, do kterých se mohou přihlásit. Vybírají si podle svých zálib momentálního naladění a potřeb.

Kurz vaření – v rámci tohoto kurzu si děti i dospělí osvojují pracovní návyky, učí se bezpečnému používání kuchyňských nástrojů i přístrojů, získají nové recepty, jsou vedeny k dodržování hygienických pravidel při vaření, pečení. Kurzy se snažíme zaměřit na zdravé vaření a zdravý životní styl. Získané dovednosti pak mohou využít doma při pomoci rodičům nebo ve vlastních chráněných bytech.

Kurz večerní škola - v tomto kurzu si účastníci opakují trivium, které získali v základním školství. Je nutné znalosti neustále opakovat, upevňovat tak, aby je dokázali využít v běžném životě (např. napsat si a přečíst nákupní seznam, orientovat se v televizním programu, porozumět textu na informačních tabulích). A protože se svět neustále mění, potřebují vstřebat nové informace, orientovat se v běžném životě).

Kurz muzikoterapie – je vyhledávaným kurzem, který je pro frekventanty relaxací a uvolněním. Zpívají, tančí, hrají na hudební nástroje. V dnešní době se i na lidi s postižením valí každodenní stres a shon a zde mohou vše vyventilovat a „dobít baterky“.

Kurz výtvarných technik – v rámci těchto setkávání si klienti vyzkoušejí nejrůznější techniky od malování, stříhání až třeba po práci s jehlou a nití. Při práci si povídají, vládne mezi nimi uvolněná atmosféra a domů si odnášejí vždy výrobek, který jim udělá radost. Zde procvičují jemnou motoriku.

Kurz pohybového rozvoje – pohyb je důležitý pro všechny věkové skupiny. Při jednotlivých aktivitách dochází k rozvoji hrubé i jemné motoriky, prostorové orientace, správného držení těla a pohybové lokomoce.

Kurz tance a společenské výchovy – většina lidí s mentálním postižením se nemůže zapojit do klasických tanečních, jsou pro ně technicky náročné. Proto pravidelně připravujeme jednoduchou verzi tanečních kurzů, kde si osvojují ty nejzákladnější kroky tanců a učí se zde i společenskému chování.

Cíl projektu

Cílem veškerých aktivit naší organizace je podporovat lidi s mentálním postižením, umožnit jim zapojit se do běžného života a užívat si ho stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Také pomáháme rodinám a lidem, kteří o lidi s mentálním postižením pečují.

Náklady na projekt

Celkové náklady na podaný projekt jsou 150.000 Kč.
Požadovaná částka od Nadačního fondu ŠKODA AUTO je 30.000 Kč.

Bližší informace o projektu naleznete zde.