Název projektu

„Od koloběžky ke kolu“

Název organizace

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Na Celně 2, 293 01 Mladá Boleslav
www.skolanacelne.cz

Popis projektu

V letošním školním roce bychom se rádi zaměřili na podporu žáků naší školy v hodinách tělesné výchovy, ale i nadále rozvíjeli volnočasové aktivity, které nabízíme našim žákům. Realizací projektu „Od koloběžky ke kolu“ bychom chtěli umožnit všem našim žákům věnovat se sportu, který je pro některé neznámý, obtížný, ale i fyzicky náročný. Naše příspěvková organizace sdružuje ZŠ a MŠ při nemocnici, přípravné třídy základní školy, třídy školy základní i speciální, třídy praktické školy dvouleté, kde jsou žáci s různým stupněm mentálního postižení nebo žáci s poruchou autistického spektra různého stupně. Zde žáci pokračují ve vzdělávání, které je převážně zaměřeno na praktické dovednosti důležité pro život. Každý z žáků vyžaduje individuální přístup. U dětí s poruchou autistického spektra (PAS) k typickým klinickým projevům patří snížená verbální i neverbální komunikace a adekvátní vyjadřování emocí. S tím jsou spojené problémy v navazování sociálních vazeb. Tyto děti často mívají stereotypní zájmy. Co se týče fyzického pohybu, mohou mít problémy s propriocepcí – rovnováhou, někdy s poruchou tělesného schématu. Právě pro tyto obtíže s rovnováhou a koordinací se mnoho dětí s PAS nenaučí jezdit na kole. Proto bychom rádi využili finanční podporu na nákup koloběžek a kol pro naše žáky a snažili se jim zprostředkovat mezistupeň od koloběžky ke kolu. Žáci by v rámci hodin tělesné výchovy v krátkých, pravidelných časových trénincích nacvičovali jízdu na koloběžce. Tím bychom mohli u žáků přispět ke zlepšení pohybových dovedností, komunikace, sociální interakce, chování, radosti z pohybu, ale i dopravní kázni. Podle zájmu se jízdě na koloběžkách dál věnovat v rámci volnočasových aktivit a snad i naučit některé žáky jízdě na kole.

Cíl projektu

Usilujeme především o zlepšení fyzické kondice, odblokování strachu z jízdy na koloběžce(kole), budování sebejistoty u našich žáků a zřízení další volnočasové aktivity.

Náklady na projekt

Celkové náklady na podaný projekt jsou 90.000 Kč.
Požadovaná částka od Nadačního fondu ŠKODA AUTO je 30.000 Kč.

Bližší informace o projektu naleznete zde.