PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY

Praktické kurzy pro děti a dospělé s mentálním postižením

Cílem projektu je podpora lidí s mentálním postižením, pomoci jim zapojit se do běžného života a pomoci i lidem, kteří o lidi s mentálním postižením pečují.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

„Cestou necestou po naučných stezkách Mladoboleslavska“

Cílem projektu je rozpohybovat seniorskou veřejnost, po dlouhé koronavirové pauze. Nabídnout cesty za vzpomínkami, novým poznáním, relaxací, ale hlavně za pohodou. Pokud to umožní věk vnoučat, tak i vhodné doplnění /s předškoláky/ – předávání zkušeností mladší generaci.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

 

„Od koloběžky ke kolu“

Usilujeme především o zlepšení fyzické kondice, odblokování strachu z jízdy na koloběžce (kole), budování sebejistoty u našich žáků a zřízení další volnočasové aktivity.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

Zdravý les - zdravé děti

Rozvíjet manuální zručnost dětí. Dát dětem smysluplnou náplň volného času. Pomoci dětem uvědomit si zodpovědnost za svět okolo nás. Vytvořit pro ptactvo místo k zahnízdění. Ptačí populace zbavuje lesy a parky kůrovců a jiných škůdců.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

 

Po vodě k přírodě

Cílem je umožnit pokračovat v pořádání těchto akcí a jako bonus máme v plánu pořádat i jednodenní akce pro děti o tématickém zaměření na čištění Jizery.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

Přístřešek pro koně, kteří pomáhají handicapovaým dětem

Chceme pořídít přístřešek pro koně, tak aby mohli část roku trávit zcela venku bez nutnosti zajištění osob na jejich vodění do výběhu, místování a úklid stájí. Budou moci být stále venku až polovinu roku. Organizaci se sníží náklady na ustájení koní a budeme moci v budoucnu lépe odolávat krizím a nebudeme tolik závislí na zdroji financí od dárců.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

Vzácné druhy Mladoboleslavska

Aktivně strávený čas, rozšíření povědomí o vzácných druzích Mladoboleslavska. Udržení prostředí vhodné pro endemitové druhy, podílení se na tvoření krajiny a likvidace rostliny křídlatky čínské, jakožto velmi vytrvalého invazivního druhu na území NPP Radouč.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

Rozhýbejme v Benátkách všechny generace!

Hlavním cílem projektu je uspořádat několik sportovně/společenských akcí a na nich jedinečným způsobem propojit generace v benátecké komunitě prostřednictvím pohybu a aktivního smysluplného trávení volného času. Vedlejšími cíli projektu je navázání mezigeneračních vztahů a posílení komunitního života.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

Rozšíření sortimentu potravinové pomoci pro lidi v tísni o chlazené a mražené potraviny.

Rozšíření sortimentu potravin, určených k bezplatné distribuci osobám ve finanční tísni z řad uživatelů sociálních služeb organizace LUMA MB, o chlazené a mražené potraviny.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

Rozpohybujme varhany

Hlavním cílem projektu je podpořit zdravý pohyb napříč generacemi a smysluplné trávení volného času v našem městě, které se orientuje více na sportování závodní výkonnosti než rekreační. Vedlejším cílem pak je podpora opravy vzácných historických varhan ve farním kostele svaté Máří Magdalény. Nesportujeme jen pro tělo, ale pohybem pomáháme uchovávat kulturní dědictví.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!

Tenis pro děti zaměstnaných rodičů

Cílem projektu je pohybový rozvoj dětí ve věku 6-9 let, možnost delší pracovní doby rodičů dětí a aktivní setkávání seniorů. U dětí je potřeba podporovat a rozvíjet lásku k pohybu, ke zdravému životnímu stylu a přírodě. Rodiče budou mít více času na práci nebo vyřizování potřebných záležitostí. Seniorům projekt umožní setkávat se se svými vrstevníky a společně si zasportovat. Celé komunitě projekt umožní vést zdravý životní styl a navazovat a udržovat vzájemné vztahy tří generací.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt podpořen. Děkujeme!