Název projektu

Po vodě k přírodě

Název organizace

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mladé Boleslavi
Husova 199/15, 293 01 Mladá Boleslav
http://boleslav.evangnet.cz/

Popis projektu

Pořízení dvou lodí Maku, typ „Vydra“ a použití i pro akce čištění Jizery.

Cíl projektu

Každoročně pořádáme pro mládež nejen z Mladé Boleslavi vodáckou akci. Rádi bychom, dnes už žalostný stav flotily laminátových Vyder, pomalu začali obnovovat. Tedy cíl je umožnit pokračovat v pořádání těchto akcí a jako bonus máme v plánu pořádat i jednodenní akce pro děti o tématickém zaměření na čištění Jizery. Ovšem vedlejším cílem všech našich vodáckých akcí je také rozměr uvědomění si závislosti naší společnosti na vodě a vůbec péče o životní prostředí. Ona ta Jizera vypadá ze břehu jinak než z okolí lodi. Pořízení by tedy mělo i trvalejší charakter, umožnilo by dále zapojit i mladší děti do podobných aktivit.

Náklady na projekt

Celkové náklady na podaný projekt jsou 38.800 Kč.
Požadovaná částka od Nadačního fondu ŠKODA AUTO je 30.000 Kč.