Adaptace na částečné uvolnění zákazů

• „opatrný optimismus“ – je možné, že některá opatření se uvolní a opět se v budoucnu zavedou

• Udělat si „náběhovou křivku“ - vybalancovat opětovnou svobodu s opatrností – nedoporučuje se „rychle si užít“ a účastnit se hned hromadných akcí

• Je možné, že v prvních dnech budou lidi pociťovat zvláštní pocity (například náhlá úzkost, záplava radosti, pocit nepatřičnosti, že jsem venku)

• Počítejte s tím, že na to, aby si „věci sedly“, je potřeba více času, než si myslíme; v pracovní oblasti se někdy uvádí 4-5 týdnů, než nová realita přestane být novinkou;

• Pokud budete pociťovat při návratu do práce obavy, dělejte si častěji přestávky, vydýchejte se, informujte se o ochranných opatřeních; berte tyto stavy jako přechodnou fázi po návratu; pokud by obavy trvaly déle (2-4 týdnů) nebo vám působily výraznou nepohodu, kontaktujte odbornou pomoc – každý zaměstnanec škoda auto může využít bezplatné psychologické konzultace

Zavřené školy

• Bude nadále potřeba učit děti – aktualizujte plán s ohledem na to, že možná v tomto školním roce již nebude výuka obnovena v předchozí podobě

• Neznámkujte výkon dětí – známka by patřila totiž především vám

• Podpořte děti v jakémkoli produktivním zájmu, o který projeví zájem, zkuste jim sehnat potřebné vybavení – hudební nástroj, modelářství,

• Vyjednávejte na obou stranách, abyste sladili nároky zaměstnavatele (který už může umožňovat práci), školních dětí a dalších členů rodiny

• Podpořte ty, které jsou v přechodu mezi stupni/školami

Senioři

• Udržet si návyk každodenního kontaktu (zavolání) se seniory, podporovat i nadále, aby využili i komunikační technologie

• Nasměrujte je na vhodné sledování médií – ať si také stanoví limity, ukažte jim důvěryhodné zdroje informací

• Pokud jste hlavní pečovatel a doposud jste v rodině kvůli aktuální krizi nezměnili rozdělení úkolů, zapojte to péče další členy rodiny – řekněte, že potřebujete více podpory, zjistěte, do kterých činností se jsou ochotni zapojit, ukažte jim, jak mohou být co nejužitečnější seniorovi

• Udělejte si seznamy úkolů a formulujte je jako checklisty – to usnadní, aby část povinností převzal i někdo jiný

• Pomozte jim najít si aktivitu – darujte jim podnětů více, než potřebují, aby si mohli vybírat - například křížovky, sudoku, filmy; dejte jim za úkol identifikovat příbuzné a známé na starých fotografiích, napsat rodokmen, udělejte jim komunikační „most“ s jejich známými (např. konferenční hovor, skype)