Na cukru záleží

Diabetes mellitus neboli cukrovka znamená, že organismus není schopen udržet hladinu krevního cukru v normálním rozmezí (3,5 až 6,0 mmol/l krve). Vzestup výskytu cukrovky souvisí s nevhodným životním stylem. S poklesem fyzické aktivity a nárůstem konzumace potravin s vysokým obsahem energie, tuků a jednoduchých cukrů. Nadměrné množství tukové tkáně při nadváze a obezitě negativně ovlivňuje funkci inzulínu. Nemoc se významně podílí na vzniku onemocnění srdce a cév (infarkt, mozková mrtvice), postihuje oči, ledviny a nervy dolních končetin. Je nejčastějším důvodem slepoty po 20. roce věku, dialýzy, transplantace ledvin, v horších případech amputace dolních končetin.

Tři kroky ke zlepšení

Jezte zdravě

Zásadní je dostatek vlákniny, příznivě ovlivňuje hladinu krevního cukru a tuků, snižuje cholesterol.

Pohyb

Nejvhodnější je pohybová aktivita (plavání, rychlá chůze, cyklistika, pomalejší běh) alespoň ob den a trvá 20 minut.

Prevence

V rámci preventivních prohlídek provádí pracovní lékař každé dva roky kontrolu hladiny krevního cukru u pacientů ve věku 40 let a starších. Odběry se provádí na lačno.

Ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. je 665 zaměstnanců s onemocněním cukrovka. Útvar SG proto připravil preventivní akci Na cukru záleží.

Zaměstnanci měli možnost zjistit hladinu cukru v krvi a dalších rizikových faktorů. Zjištěné hodnoty následně prokonzultovat s lékařem a odborníkem na výživu a životní styl. Součástí preventivní akce byla ukázka množství cukru v různých potravinách.

Preventivní akce probíhala v období 9/2018 – 11/2018

  • 732 zaměstnanců absolvovalo preventivní vyšetření – zjištění hladiny cukru v krvi a dalších rizikových faktorů.
  • 571 zaměstnanců je v pořádku, nejsou ohrožení vznikem cukrovky.
  • 112 zaměstnanců má zvýšené riziko vzniku cukrovky.
  • 41 zaměstnanců je významně ohroženo vznikem cukrovky.
  • 8 zaměstnanců – nový záchyt onemocnění.

Těmto zaměstnancům byla doporučena další následná péče.