Dny zdraví pro zaměstnance ŠKODA AUTO a. s.

Na zdraví záleží

Předcházení zdravotním obtížím je mnohem účinnější než řešení jejich následků. Pro včasné rozpoznání rizikových faktorů a předcházení nemocím pořádáme Dny zdraví se širokou nabídkou aktivit k podpoře zdraví. Dny zdraví pořádáme v závodech Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí i v útvarech se sídlem v Praze. Zaměstnanci mají možnost zúčastnit se Dnů zdraví na různých místech ve společnosti v blízkosti svého pracoviště. Každoročně tuto nabídku využije velký počet zaměstnanců. Díky absolvování preventivních vyšetření došlo k včasnému záchytu závažných onemocnění a těmto zaměstnancům byla ihned doporučena další následná péče.

Program Dnů zdraví:

  • Kardiovaskulární prevence – měření TK, BMI, % tuku v těle, stanovení hladiny cholesterolu v krvi.
  • Prevence cukrovky – měření hladiny cukru v krvi a dalších rizikových faktorů.
  • Prevence rakoviny plic – vyšetření funkce plic pomocí spirometru.
  • Preventivní oční vyšetření pomocí speciálních přístrojů.
  • Školení v poskytování první pomoci – edukační video, nácvik resuscitace na modelu.
  • Antistresová cvičení s míčkem, meditace s čokoládou.
  • Nácvik správné péče o zuby a dásně.
  • Prevence rakoviny prsu – nácvik správné techniky samovyšetřování prsou za využití speciálního modelu.
  • Konzultace s fyzioterapeutem – ukázka cviků, jak pečovat o svá záda.

Preventivní akce "Dny zdraví" je určena pouze pro zaměstnance ŠKODA Auto a.s.
Termíny a místa konání jsou zveřejněny na Zaměstnaneckém portálu.