O Poliklinice

Stručná historie

Poskytování zdravotních služeb má ve ŠKODA AUTO dlouhou tradici, která sahá až do roku 1941. Ve svých počátcích se jednalo o zajištění vstupních prohlídek nových zaměstnanců, hygieny práce a případně léčebné péče, které se zaměřovaly na nejvíce exponovaná pracoviště. Prevenci v té době nebyla věnována přílišná pozornost a k obratu došlo až v 50. letech 20. století. Zdravotní služby byly v 80. letech 20. století centralizovány v budově místní polikliniky, ordinace byly rozmístěny ale také přímo v jednotlivých výrobních provozech podniku tak, aby byla péče zaměstnancům maximálně dostupná. V souvislosti s organizačně správními změnami po roce 1989 a následně probíhající privatizací českého zdravotnictví získalo zařízení ŠKODA AUTO status nestátního zdravotnického zařízení s hlavním zaměřením na zajištění preventivních prohlídek a podporu zdraví zaměstnanců. Paralelně se zdravotnickými aktivitami ŠKODA AUTO funguje na místní poliklinice poskytování zdravotních služeb dalšími privátními subjekty.

Vše na jednom místě


ŠKODA AUTO a. s. je jedinou firmou v České republice, která má své vlastní zdravotnické zařízení. Zdravotní péče je ve společnosti ŠKODA AUTO a. s. zajišťována již od roku 1941. Poliklinika zabezpečuje zdravotní péči nejen zaměstnancům, ale i jejich rodinám bezstarostně a v blízkosti zaměstnání, jelikož se nachází přímo v hlavním závodě v Mladé Boleslavi.

Na jednom místě působí lékaři pracovně lékařských služeb, ordinace privátních lékařů, lékárna a optika. Zdravotní služby jsou na Poliklinice ŠKODA nabízeny v těchto oborech: