Média

Poskytování kvalitních zdravotnických služeb patří k prvořadým prioritám ŠKODA AUTO v oblasti péče o zaměstnance

V budově firemní Polikliniky proto kromě služeb pracovního lékařství poskytují zaměstnancům na jednom místě své služby jak ordinace privátních praktických lékařů, tak i řada specializovaných ambulancí. Nechybí zde lékárna a zájemci mohou využívat například i prostory s vybavením pro rehabilitační cvičební programy.

ŠKODA AUTO také v neposlední řadě nabízí zaměstnancům v dělnických i TH profesích široké spektrum zdravotních benefitů; včetně preventivních programů, které jsou i pro obyvatele města. Rekondiční lázeňské pobyty ve vyhlášených destinacích v Čechách i na Slovensku a další aktivity, mající za cíl motivovat zaměstnance k aktivní péči o zdraví. Nově ŠKODA AUTO také pořádá preventivní program "Dny zdraví pro veřejnost", který se koná v obchodních domech v Mladé Boleslavi.