Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

PC komponenty

Klávesnice a myš by měly být v optimální dosahové zóně, což je oblast bezprostředně před trupem, kterou lze snadno rukama obsáhnout bez ohybu zápěstí či ramen. Při déletrvající práci vsedě s rukama mimo tuto zónu se vychylují ramena a zvyšuje se diskomfort a napětí v oblasti šíje a svalů ramenního pletence.

Klávesnice

Před klávesnicí mějte dostatečný prostor pro opření celého předloktí. Buď k tomu využijte stůl nebo područky židle, které mohou sloužit jako prodloužená deska stolu. Ke klávesnici lze použít gelovou opěru pro zápěstí.

Myš

Ruka by měla být na myši volně položená a při práci s myší by mělo být podložené celé předloktí. Práce by měla probíhat v optimální dosahové zóně. Není vhodné, aby myš ležela přímo na desce stolu. Můžete použít gelové podložky s tvarovým podložením zápěstí. Ideální ergonomické postavení ruky při práci s myší lze zajistit použitím vertikální myši. Dlouhodobou práci s myší prokládejte cvičením k protažení svalů předloktí, zápěstí a prstů. Ruku si namasírujte a relaxujte.

Monitor

Lidské oko není přizpůsobeno strnulému pozorování jednoho bodu, jako je například monitor. Za normálních okolností pozorujeme různě vzdálené objekty v prostoru. Dlouhodobé zaostření oka na určitou vzdálenost může způsobit postupné zhoršování zraku.

Monitor by měl být umístěn přibližně na délku natažené paže. Jeho horní okraj by měl být ve výšce očí. Poloha monitoru nesmí ovlivňovat správné držení těla. Jeho nevhodné umístění způsobuje zvýšenou námahu a nepohodlí v oblasti krční a bederní páteře.

Pohlídejte si také správné umístění monitoru s ohledem na světelné podmínky kanceláře. Ideální rozmístění nábytku je takové, že stůl by měl stát kolmo k oknu.

Nezapomínejte na pravidelné „mrkání“. Člověk za normálních okolností často mrká a tím zvlhčuje oči. Při koukání na monitor však frekvence mrknutí klesá a dochází k vysoušení povrchu oka. Pro snížení únavy očí se občas odvracejte od monitoru a přeostřujte na vzdálenější objekty v prostoru. Lze k tomu využít nějaký předmět ve vašem okolí, například propisku, kterou si budete pokládat do různých vzdáleností a trénovat tak oči a okohybné svaly.

Pozice druhého monitoru

V případě, že používáte ke své práci druhý monitor, jeho umístění je třeba zvážit. Záleží na tom, jak druhý monitor z hlediska pracovní doby využíváte.
Pokud je jeden monitor využíván více jak 50 % pracovní doby, pak je brán jako hlavní a měli byste ho mít před sebou v přímém zorném poli. A druhý monitor je po jeho boku. Pokud to vaše práce vyžaduje a využíváte oba monitory rovnocenně, nastavte si je tak, aby byly ve vašem zorném poli oba, půl na půl.

Notebook

Notebook byl vyroben pro přenášení a jeho koncepce neumožňuje dlouhodobou ergonomicky zdravou práci.
Z dlouhodobé práce s notebookem vyplývají bolesti svalů, páteře, očí, rukou, stres, podráždění a v mnoha případech vede tato zátěž k nemocem.

Proto při práci s notebookem delší jak 2 hodiny, používejte externí vybavení. I tuto práci prokládejte pauzami k protažení a relaxaci.