ergonomie v kanceláři

Nastavení stolu

Jedním z nejdůležitějších činitelů je výška pracovní plochy stolu, která ovlivňuje polohu a sklon těla a horních končetin. Výška stolu pro průměrně vysokého člověka by se měla pohybovat okolo doporučovaných 73 cm. Nejprve si správně nastavte svoji pracovní židli. Plosky nohou máte celou plochou na zemi a úhly ve všech kloubech dolních končetin jsou 90 – 100°. Teprve poté se přisuňte ke stolu. Výška pracovní plochy stolu by měla být taková, aby mezi stehnem a spodní hranou stolu bylo nejméně 10 cm, což je zhruba na výšku Vaší pěsti. Po položení předloktí na stůl by měl být úhel v lokti 90 – 100° a ramena jsou volná a uvolněná. Velikost pracovní plochy musí dle zákona odpovídat povaze a nárokům pracovní činnosti. Deska pracovního stolu má být matná. Stůl by měl stát kolmo k oknu.

Výškově stavitelný stůl

Pokud máte výškově nastavitelný stůl, máte výhodu, že si výšku pracovní desky můžete přizpůsobit zcela svým potřebám. Při manipulaci se stolem buďte opatrní, nezapomeňte, že spolu se stolem se natahují i kabely a věci na hraně/okraji stolu mohou spadnout. Zvedáním stolu ovlivňujete své okolí, buďte tedy ohleduplní ke kolegovi sedícímu u sousedního stolu. Výškově stavitelný stůl má obvykle rozsah 696 mm – 1280 mm. Nastavení jeho výšky je individuální. Pokud jej budete nastavovat do Vaší správné výšky vsedě, nezapomeňte, že pod ideální výšku stolu se Vám musí vejít pohodlně nohy a lokty by měly svírat 90 - 100° a ramena máte uvolněná. Pro práci ve stoje si stůl nastavte dle horních končetin, aby lokty svíraly úhel 90 - 100° a ramena byla uvolněná. U stolu stůjte s mírně rozkročenými nohami a váhou rozloženou na obě nohy stejnoměrně. Během dlouhodobé práce u stolu je doporučované a přínosné střídání pracovních poloh vsedě a vestoje. Během pracovní doby se také nezapomeňte protáhnout a zacvičit si.