Tato stránka je doplňkovou stránkou úvodní stránky. Klepnutím na tlačítko se vrátíte zpět.

Zpět na úvodní stránku

Relaxační cvičení pro oči

Cviky pro unavené oči

Fixace očí na neměnnou vzdálenost, jako je například monitor počítače, může po delší době způsobit jejich únavu. Masáží v okolí očí odstraníme zvýšené napětí a zlepšíme celkovou koncentraci. Manuální techniku v jednotlivých bodech opakujeme 5-8 krát.

Bříška palců přiložíme z obou stran ke kořeni nosu, vedeme pohyb podél nadočnicového oblouku k zevním koutkům očí.

Dále prsty nasadíme oboustranně na nos, zlehka roztíráme oblast tváří do stran.

Prsty obou rukou přiložíme nad kořen nosu. Pohyb vedeme nahoru směrem k vlasové části hlavy, poté do stran ke spánkům.

Prsty oboustranně nasadíme na spánkovou oblast, provádíme tření do kruhu. Opakujeme do pocitu uvolnění.

Konečky ukazováků přiložíme do vnitřních koutků očí. Krouživými pohyby masírujeme oblast kořene nosu. Poté prsty sjíždíme dolů podél nosu a zpět nahoru ke koutkům očí.

Po masáži je vhodné si na chvíli sednout, zklidnit se, aby se naše vědomí propojilo s očima. Třením dlaní o sebe vyvineme teplo, přeložíme prsty přes sebe a vytvoříme z dlaní dvě misky, které přiložíme k očím. Lokty opřeme o stůl, hlavu vyvěsíme. Relaxujeme, s uvolněným dechem vnímáme energii a teplo z dlaní.