Poliklinika ŠKODA

pozadí polikliniky
Stručná historie

Poskytování zdravotních služeb má ve ŠKODA AUTO dlouhou
tradici, která sahá až do roku 1941.


Ve svých počátcích se jednalo o zajištění vstupních prohlídek nových zaměstnanců, hygieny práce a případně léčebné péče, které se zaměřovaly na nejvíce exponovaná pracoviště.
Prevenci v té době nebyla věnována přílišná pozornost a k obratu došlo
až v 50. letech 20. století.

Zdravotní služby byly v 80. letech 20. století centralizovány v budově místní
polikliniky, ordinace byly rozmístěny ale také přímo v jednotlivých výrobních
provozech podniku tak, aby byla péče zaměstnancům maximálně dostupná.
V souvislosti s organizačně správními změnami po roce 1989 a následně
probíhající privatizací českého zdravotnictví získalo zařízení ŠKODA AUTO
status nestátního zdravotnického zařízení s hlavním zaměřením na zajištění
preventivních prohlídek a podporu zdraví zaměstnanců. Paralelně
se zdravotnickými aktivitami ŠKODA AUTO funguje na místní
poliklinice poskytování zdravotních služeb dalšími
privátními subjekty.
Poskytované služby
Pracovní lékařství Praktické lékařství Alergologie a imunologie Cévní chirurgie
Dentální hygiena Diabetologie
Chirurgie Interní medicína
Neurologie Oční
Plicní Podologie
Stomatologie Urologie   Odběrová ambulance     
Dopravní služba Lékárna